Scribble

Posted by on May 25, 2012 in Effect, Illustrator | 0 comments

Aşağıda, değişik vektör nesnelerinin Scribble efektinden nasıl etkilendiğini görebilirsiniz. Efektin hazır ayarlarını da kullanarak değişik sonuçlar elde etmek mümkün. Tüm efektlerde olduğu gibi vektör nesnenizin büyüklüğü efektin sonuçlarını değiştirecektir. Bu yüzden özellikle Scribble efektini kullanırken nesnenizi daha büyük ya da daha küçük boyutlara getirip efektin sonuçlarını tekrar görmenizi tavsiye ederim.

Devamını Oku

Twist

Posted by on May 23, 2012 in Effect, Illustrator | 0 comments

Bir vektör nesnesini, merkezden kenarlara doğru artan bir etkiyle döndürür. Döndürme işlemi, pozitif değerler verdiğimizde saat yönünde, negatif değerler verdiğimizde ise saat yönünün tersine doğru gerçekleşir.

Devamını Oku

Tweak

Posted by on May 23, 2012 in Effect, Illustrator | 0 comments

Tweak, bir vektör nesnesini, köşe noktalarını ve/veya kontrol noktalarını hareket ettirerek deforme eden bir efekttir. Deforme yönünü yatay ve/veya dikey olarak belirleyebilirsiniz. Deforme oranını da vektör nesnesinin boyutunun yüzdesi (Relative) veya sabit bir büyüklük (Absolute) olarak belirleyebilirsiniz.

Devamını Oku

Roughen

Posted by on May 23, 2012 in Effect, Illustrator | 0 comments

Roughen, bir vektör nesnesinin her bir parçasını verilen değerlere göre yeni parçalara bölerek pürüzlü ya da eğri büğrü bir hale getirir. Oluşturulacak parça sayısı (detail) ve köşelerin ana çizginin iki yanında ne kadarlık bir uzaklıkta dağılacağı (size) kullanıcı tarafından belirlenir. Oluşan parçaların birleşme noktaları seçiminize göre ya sert (corner) ya da yuvarlak köşeler (smooth) şeklinde olabilir.

(Parantez içinde verilen İngilizce kelimeler kendinden önceki kelimenin tercümesi değildir. Program içerisinde o işi yapmaya yarayan seçeneği gösterir.)

Devamını Oku