Kaç tür CSS vardır?

Posted by on Ara 23, 2012 in Web Tasarımı | 0 comments

Bir sayfada CSS kullanmanın üç yöntemi vardır. Bazen tarayıcıların varsayılan CSS özellikleri de bu sınıfa dahi edilip bu sayı dörde çıkarılmaktadır. Bunların isimlendirilmesinde İngilizce kaynaklarda ve Türkçe çevirilerde tam bir standarda rastlamadığımı söylemeliyim. Ben bu isimleri aşağıdaki şekilde kullanmayı tercih ettim.

1. Varsayılan (Browser defaults): Hiçbir tanımlama yapmadığımızda tarayıcılar kendi öntanımlı stillerini sayfamıza uygulayacaktır.

2. Satıriçi (Inline): Her etiketin stil özellikleri doğrudan etiketin içinde tanımlanır.

<div style="float: left; margin: auto;">

3. İçsel (Internal): Her sayfada kullanılacak stiller head etiketi içinde listelenir.

<head>…
…
.header    {background:#CCC;
height:100px;}
</head>

4. Dışsal (External): Tanımlamalar harici bir .css dosyası içinde yapılır. En çok tercih edilen ve mantıklı olan yöntem budur.

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="global.css"  />

Mantıklı yöntemin dördüncüsü olduğunu söylesek de kodları bir arada görebilmek için örneklerimizde üçüncü yöntemi kullanacağız.

Read More

Doctype ne işe yarar?

Posted by on Ara 23, 2012 in Web Tasarımı | 0 comments

DOCTYPE, tarayıcımıza, kodlarımızı hangi standartlara göre yorumlayacağının bilgisini verir. Kullanılmaması durumunda tarayıcılar (Firefox, IE, Opera vs.) sayfamızı kendi varsayılan standartlarına göre yorumlar. Eğer sayfanız farklı browserlarda, farklı şekillerde görünüyorsa bakmanız gereken ilk yer DOCTYPE bilgisinin sayfanızda olup olmadığıdır.

DOCTYPE’ın en sık kullanılan şekli aşağıdaki gibidir.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
Read More