Roughen

Posted by on May 23, 2012 in Effect, Illustrator | 0 comments

Roughen, bir vektör nesnesinin her bir parçasını verilen değerlere göre yeni parçalara bölerek pürüzlü ya da eğri büğrü bir hale getirir. Oluşturulacak parça sayısı (detail) ve köşelerin ana çizginin iki yanında ne kadarlık bir uzaklıkta dağılacağı (size) kullanıcı tarafından belirlenir. Oluşan parçaların birleşme noktaları seçiminize göre ya sert (corner) ya da yuvarlak köşeler (smooth) şeklinde olabilir.

(Parantez içinde verilen İngilizce kelimeler kendinden önceki kelimenin tercümesi değildir. Program içerisinde o işi yapmaya yarayan seçeneği gösterir.)

Devamını Oku

Pucker & Bloat

Posted by on May 22, 2012 in Effect, Illustrator | 0 comments

Pucker nesneleri köşe noktalarından tutup dışa doğru çekerken kenarları da orta noktalarından merkeze doğru iter.

Bloat ise bunun tam tersidir ve  nesneleri köşe noktalarından tutup merkeze doğru büzerken kenarları da orta noktalarından dışa doğru iter.

Devamını Oku