Roughen, bir vektör nesnesinin her bir parçasını verilen değerlere göre yeni parçalara bölerek pürüzlü ya da eğri büğrü bir hale getirir. Oluşturulacak parça sayısı (detail) ve köşelerin ana çizginin iki yanında ne kadarlık bir uzaklıkta dağılacağı (size) kullanıcı tarafından belirlenir. Oluşan parçaların birleşme noktaları seçiminize göre ya sert (corner) ya da yuvarlak köşeler (smooth) şeklinde olabilir.

(Parantez içinde verilen İngilizce kelimeler kendinden önceki kelimenin tercümesi değildir. Program içerisinde o işi yapmaya yarayan seçeneği gösterir.)