Aşağıda, değişik vektör nesnelerinin Zig Zag efektinden nasıl etkilendiğini görebilirsiniz. Nesnelerin bir kısmında Smooth, bir kısmında Corner seçeneği kullanılmıştır.