Excel tablomuzu InDesign Veri Birleştirme için kullandığımızda Türkçe karaterlerde sorun yaşamamak için. Excel dosyasını

Mac: UTF-16 Unicode Text
Win: Unicode Encoded Text

olarak kaydetmeliyiz.